Ur. w Zamościu, absolwent WSP w Zielonej Górze. Był instruktorem w MDK - prowadził koło fotograficzne w "Okrąglaku", pracował w WDK i PLSP, wicedyrektor, a 2002-2019 dyrektor MDK. Fotografuje od 1986, pierwszą wystawę miał w 1992, 9-tą z okazji 15-lecia działalności (Dokument 2001). Głównym obszarem jego poszukiwań jest portret (wystawa Portret 1997), sportretował  dotąd ponad stu zamościan i zamościanek. Był członkiem ZTF (od 1988). Publikuje w prasie. W 2006 otrzymał ogólnop. nagrodę specjalną na najlepiej przeprowadzoną akcję społeczną "Cała Polska czyta dzieciom" (także tytuł superkoordynatora) i odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2007). Od 2013 jest szefem zamojskiego sztabu WOŚP, z rąk Jurka Owsiaka otrzymał specjalny medal  "dla najwytrwalszych dyrygentów".