Ur. w Wysokiem. Posiadał średnie wykształcenie muzyczne. W zamojskiej kolegiacie pracował od 1936. Prowadził znany chór, który m.in. wspólnie koncertował w Kolegiacie z Feliksem Nowowiejskim (osobne hasło), w 1948 podczas "Tygodnia Sztuki" dyrygował chórem męskim. Mieszkał przy ul. Sienkiewicza 2. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (O).