Ur. w Jabłonnej k. Lublina, w 1958 ukończył lubelską AM (uczeń sławnego prof. Mieczysława Kędry). Początkowo pracował w Szczebrzeszynie (od 1967 dyrektor szpitala), od 1973 był ordynatorem oddziału wewnętrznego w szpitalu przy ul. Peowiaków (jednocześnie z-ca dyrektora ds. opieki specjalistycznej). Urządził oddział intensywnej opieki kardiologicznej. Pod jego kierunkiem 80 lekarzy uzyskało I i II st. specjalizacji. W 1986 z jego inicjatywy powstał komitet zbiórki na echokardiograf. Przewodniczył zespołowi specjalistów wojewódzkich. Założył Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę i zamojskie stow. "Dar Serca". Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.