Dr filozofii, w 1730 był rektorem Akademii, pleban w Potoku. Legował 840 zł na kanonikat bł. Jana Kantego, w 1742 zawiesił legację.