Ur. w Sulmicach, uk. 4 klasy gimnazjum kupieckiego. W czasie wojny działał w konspiracji BCh (ps. "Struś", "Orzeł").  Po wojnie czł. ZWM "Wici" i PSL (do 1947). Początkowo pracował w spółdzielczości wiejskiej, później przez wiele lat w Banku Rolnym, potem BGŻ (naczelnik wydz. operacyjnego, gł. księgowy). Od 1956 działał w "Paxie", zorganizował i od 1957 kierował oddziałem Stowarzyszenia "Pax", później przewodniczący ZW. W 1982 stanął na czele Wojew. Rady PRON (czł. Rady Krajowej), był czł. WRN i MRN (5 kadencji), w 1989 kandydował do Senatu. W przeszłości wiceprezes "Hetmana" (1963-66) i działacz do 1970. Korespondent "Słowa Powszechnego". Odznaczony Krzyżem Partyzanckim (1959).