Ur. w Sitańcu. Ukończył zamojskie gimnazjum i AWF, uczył we Lwowie. W czasie okupacji mieszkał w Sitańcu, potem w Biłgoraju. Kierował zamojską Spółdzielnią Hurtową Materiałów Piśmiennych, był inspektorem WSOP obwodu zamojskiego. Walczył pod Osuchami (ps. "Beskid", "Kępa"). Po wojnie w 1954-69 uczył w zamojskim Liceum Pedagogicznym, następnie w Studium Nauczycielskim, w tym czasie kierował internatem, później jeszcze w Technikum Budowlanym. Spoczywa na zamojskim cmentarzu (A).