Powstał w X 1967, jako Związkowy Teatr Dramatyczny Fabryk Mebli (też jako Amatorski Zesp. Teatralny ZFM), w 1968 - 17 osób, 10 przedstawień. Debiutował 14 I 1968 spektaklem dla dzieci Fikuś i Kropeczka. Wystawił m.in. Kopciuszka Andersena (1969),  Pan inspektor przyszedł Priestle'a (1969), Garść bursztynów Auderskiej (1970), Prawo i pięść Hena (1970). Wyjeżdżał w teren, działał do 1971. Organizatorem teatru, kierownikiem, reżyserem i aktorem był Wacław Ciuryło.