W przeszłości działały zespoły przy PLSP (od 1946, Halina Rogińska, 75 os.), szkole nr 6 (od 1950, Alicja Bryknerowa, 36 osób), II LO (od 1952, Julia Kabas), szkole nr 5 (od 1953), Elektrowni (od 1953, Zofia Wiktorowicz, okolicznościowe występy, wyjazdy w teren, działał jeszcze w 1965), szkole nr 1 (od 1954, Krystyna Kniaziowska, 28 osób), GS Mokre z s. w Zamościu (od 1954, kier. Henryka Brykner, 25 czł.) oraz znany w województwie Międzyspółdz. Zespół Artystyczny przy Spółdzielni "Budowa" (1955-57, Zofia Wiktorowicz, brak funduszy, szykanowany przez prezesów).
Jesienią 1972 wg wydziału kultury były zespoły taneczne w DKDiM (1951, B. Dudkowska, K. Janik), Technikum Elektrycznym (1961, Z. Bielecki), II LO (1965, H. Kmiecik), Domu Dziecka (1965, S. Gorzkowski), szkole nr 5 (1970, T. Malinowska).
Zamościanie znajdowali miejsce w ZPiT "Mazowszu" (osobne hasło), wystąpili w słynnym  polonezie w filmowym Panu Tadeuszu. W zespole "Śląsk" występowali niegdyś Paweł (tańczył) i Bożena (śpiew) Dudzińscy. Osobne hasła: Zespoły pieśni i tańca ("Koszka", "Zamojszczyzna") oraz Zespoły tańca ludowego ("Zamościaki", "Zamościanie", "Zamość", "Ziemia Zamojska", "Zamościanka", "Roztocze"). W 1988 podjęto próbę założenia ZTL "Deliacy".
W 1977 w amfiteatrze wystąpiły "Janosik" z USA, "Krakus" z Belgii, "Orzeł Biały" z Francji i "Syrena" z Holandii, w 1980 w Rynku zespoły polonijne: "Lublin" i "Mazowsze" z Francji,  "Krakus" z Belgii, "Wawel" z USA, w 1989 dla 4 tys. widzów w amfiteatrze "Janosik" z Filadelfii, "Krakowiacy" z Reims, "Lubliniacy" z Kentu i "Preludium" z Florencji oraz "Suszanie" z Czech. Obok odbywającego się od 2002 "Eurofolku" (osobne hasło), 5 VII 2005 w Rynku Wielkim gościła Europejska Karawana Tańca - zespoły folklorystyczne z Węgier, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.