Jeden z najzamożniejszych rzemieślników schyłku XVII w. Założyciel i starszy cechu garbarzy. W 1699 posiadał 2 posesje w mieście i 5 scalonych w jedną na przedmieściu, z garbarnią i sadami. O jego pozycji świadczyło powierzenie mu roli opiekuna dzieci i wykonawcy testamentu przez rektora Krobskiego i architekta Linka.