Jan Tabin (1869-1939) pochodził ze Lwowa, prowadził od 1905 przy ul. Lwowskiej 73 wyszynk piwa i sprzedaż wędlin (w l. 20. także przy ul Staszica). Po nim od 1925 firmę przejęli Tabinowie Jan (1888-1940) i Joanna (1896-1975), z dwuletnią pod koniec wojny przerwą, do 1955. Jan był podstarszym zgromadzenia Wędliniarsko-rzeźniczego, z dwu małżeństw miał 7 córek. Joanna Tabin w 1924 figurowała jako właścicielka największego - 5 osób - zakładu wędliniarskiego  (ul. Staszica 25).