Przybył z Czernichowa na Kresach, od 1918 w Zamościu, miał zakład przy wyjeździe Lubelskim, w l. 30-tych przy ul. Moranda, stał na czele sekcji rzeźniczo-masarskiej.