Ur. w Zamościu, z d. Zawisza, ukończyła polonistykę, pierwszą pracę podjęła w Wołkowysku, następną w zamojskim Gimnazjum Żeńskim, w czasie wojny w tajnym nauczaniu. Pierwszego męża wojskowego Henryka Kłosińskiego zamordowało gestapo. W 1947 podjęła pracę w Liceum Pedagogicznym  (do 1969) oraz w Liceum dla Pracujących. Przepracowała w szkolnictwie 37 lat. Pod koniec życia zamieszkała w Jeleniej Górze, tam zmarła, pogrzeb odbył się w Zamościu. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim OOP