Przedsiębiorstwo Państwowe utworzone uchwałą z 11 IX 1953, z czynne w 1954-62. Podlegały mu początkowo place targowiskowe przy ul. Przyrynek (1000 m2) i Nowym Rynku (1300 m2) oraz postój furmanek na Plantach (0,8 ha). Od 1958 przedsiębiorstwo tworzyły: targowisko nr 1 (Stare Miasto - osobne hasło: targowisko miejskie), targowisko nr 2 (Nowy Rynek) oraz targowica zwierzęca (ul. Młyńska). Zatrudniano m.in. inkasentów, rębaczy, sprzątaczy (1961 - 24 prac., w tym 6 kobiet). Później weszło do MPGK. Dyrektorzy: 1953-56 Adolf Kapłon, 1956-60 Antoni Sitarz, 1960-61 Józef Mierzwa.

* Opłaty targowiskowe w 1966 - ze stołu 8 zł, z chodnika 6 zł.