Od 2011 prowadzony jest przez "Perspektywy", obok liceów, osobny ranking średnich szkoł zawodowych. Za 2011 (200 poz.), 2012-13 (250 poz.), 2014 (300 poz.) brak szkół z Zamościa. Za 2015 poza 300 miejscem najlepsze z Zamościa: "Ekonomik" (32 m. w wojew., "Elektryk" (24), "Budowlanka" (42) i "Rolniczak" (44).). W 2019 przed zamojskimi szkołami, zwierzyniecka i aż trzy biłgorajskie, najlepszy "ekonomik" - 24 w wojew. i 481 w kraju, następnie Pryw. Technikum Hotelarskie 42 i "elektryk" 46. W 2020 poza "500"  był "Ekonomik", "Mechanik" i "Budowlanka" (w wojew. 27, 30 i 37), 2021 - "Ekonomik" 29 w wojew., 2022  - 29, 43, 45 "Ekonomik", "Elektryk" i "Budowlanka". 2023 najwyżej w województwie - 33 "Ekonomik", 41 "Mechanik", 45 "Rolniczak", 56 "Elektryk", 65 "Budowlanka" (wyżej Biłgoraj 9, 11, 20 i 36). 2024 - 22 "Ekonomik", 29 "Mechanik", 52 "Elektryk" (Biłgoraj 8, 10, 15).