Administrator dóbr Jana Zamoyskiego. Był jego prawą ręką w czasie budowy Zamościa. Zajął się w 1578 wyborem miejsca pod przyszłe miasto, wybrał inne miejsce niż kanclerz ("ku Żdanowowi"). Bezpośrednio zawiadywał budową, a do jego obowiązków należał nadzór techniczny nad pracami budowlanymi. Na polecenie i koszt Zamoyskiego miał postawić kilka domów na wzór dla innych. Posiadał w pobliżu ob. nadszańca - na zamknięciu ul. Grodzkiej - swój dworzec. W 1581 odstąpił swój dom na szkołę. W 1590 odsprzedał inny swój dom (ob. ul. Kołłątaja).