Pochodził z Mołożowa (Hrubieszowskie), od 1914 w Zamościu. Właściciel młyna i olejarni na Nowym Mieście. Radny miejski (1926-39), czł. Rady Nadzorczej Banku Kupieckiego, działacz Gemiłus Chesed (kasa bezprocentowa). Ortodoksyjny Żyd, w czasie wojny czł. Judenratu.