Ur. w Janówce k. Sitna, ukończył zamojskie gimnazjum (był stypendystą magistratu) i filologię polską na uniwersytecie lwowskim (1933). Uczył m. in. w Dubnie i Kowlu, gdzie poznał przyszłą żonę, a w 1945-72 w zamojskim gimnazjum i liceum żeńskim, w którym pracował z żoną Heleną Tymosz. W czasie wojny pracował na kolei, a po wojnie w młynie Fuchsa przy ul. Lubelskiej jako buhalter. Oboje uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Po wojnie przeciwstawiał się propagandowej politechnizacji szkoły. Tworzyli dość oryginalną, dobrze zapisaną w pamięci uczennic parę, "Jasio" i "Gloria", on gruby, ona wysoka i chuda, wspominani jako oryginalną cudowną parę przyjaznych ludzi. Mieszkali od 1944 przy ul. Krysińskiego 4a/2. Spoczywa na cmentarzu parafialnym.