Wychodził 29 X 1944 - 25 I 1945 (10 numerów, obj. 12 s.) wyd. PRN (red. Lucjan Mścichowski). Obok informacji bieżących i publicystyki zamieszczał wiersze (Wanda Brzeska) i utwory satyryczne.