Ur. w Radomskiem. Ukończył gimnazjum. Od 1913 pracował w zamojskim handlu, jako gł. subiekt u Grzelińskiego, potem był wspólnikiem Siwiłły w innym znanym sklepie staromiejskim, a od 1928 miał własny sklep spożywczy przy ul. Młyńskiej. Później pracował w elektrowni. Był m.in. sekretarzem oddziału Stowarzyszenia Kupców Polskich, Straży ogniowej i Towarzystwie "Piechur".