W 1938 swoje przedstawicielstwo w Zamościu utworzył "Orbis" (Maria Klaudel). W tym samym czasie działało przedstawicielstwo Ligii Popierania Turystyki (osobne hasło). Obsługą ruchu turystycznego zajmował się PTTK (Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego - osobne hasło). W 1951-53 był oddział "Orbisu" (prac. Stefan Opaliński), z kasą odciążającą kasy kolejowe. W 1948 urządzono schronisko wycieczkowe w szkole nr 5.
Od 1965 działa ekspozytura OST "Gromady" (1976 - zorganizowało 221 wycieczek dla 12 tys., ok. 400 za granicę). 1 III 1973 przy ul. Grodzkiej otwarta została ekspozytura "Orbisu" - PBP O/L (I-szym kier. był Tadeusz Sokołowski).
W V 1972 w stajni kozackiej (ul. Łukasińskiego) powstało Centrum Informacji Turystycznej, a w 1976 Wojew. Przedsiębiorstwo Turystyczne "Roztocze" (od 1993 "Roztocze" sp. z o. o., 2014 - 50 osób), które 1 VI 1977 przejęło CIT - odtąd WOIT. W 1981 biura podróży prowadziło też BTM "Juventur" (ul. Zamenhofa 5) i PT PZMot., a w następnych latach także Biuro Usług Turystycznych ZHP "Harctur".
W 1984 zatrudniano: WPT "Roztocze" - 141, BORT - 21, "Gromada" 5, "Orbis" 9, "Juwentur" - 2, OSiR - 56, Automobilklub - 2; autobusy: "Roztocze" - 7, PTTK - 4, "Orbis" - 2, "Gromada""Roztocze" - 141, BORT - 21, "Gromada" 5, "Orbis" - 1, OSiR - 2.
W 1989-94 działało pierwsze prywatne Przedsiębiorstwo Turystyczne HiT (ul. Akademicka). W 1990 czynne były także inne prywatne firmy turystyczne: "Concordia", "Uzam", BT "Inwex" i "Trakt" (ul. Krysińskiego), od 1991 "Kresy Travel". Jedno z biur turystycznych prowadzi PW "Rumat" - znany regionalny przewoźnik pasażerski. Organizacją ruchu turystycznego w 1992 zajmowało się 9 jednostek (6 biur podróży, agencja turystyczna, ośrodek informacji i PTTK).
W 1998 - obok PTTK BORT, "Orbisu", "Gromady", "Roztocza", "Rumatu" działają biura turystyczne (zajmują się głównie turystyką zagraniczną) "Intur" (ul. Zamenhofa 5), "Esperantour", "Quand" z Tomaszowa (od 1998 filia, ul. Ormiańska 30) i "Rejs" (ul. Grecka 6). W l. 90. działały też Agencja Turyst. "Juventus" ul. Hrubieszowska 30), Biuro Pośrednictwa Turyst. "Safari", Biuro Podróży "DMD-Poltur", ZUTiP "Irmatur", "Zamtur" (ul. Szopena), ATiP "Eurobis", od 1999 TAU "Morando" (ul. Legionów 22), później jeszcze "PTH "Ela-Travel" od 2001 (ul. Grodzka 18), "Sun Turist" od 2011, "Travel Bruno" od 2013, "Adamar" (ul. Partyzantów 16), "Zbyszko" (ul. Pereca 37).
1 III 1992 powstał Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej (ratusz, w 1993 zmodernizowano pomieszczenia), w 2009 obsługując ok. 130 tys. interesantów, co czwarty z zagranicy, najwięcej z Niemiec, Francji, Włoch i Holandii. Nowe Forteczne Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Lunecie odwiedziło w IV - IX 2018 - 19,6 tys. osób (rok wcześniej 14,0). W 1991-94 organizowane były Zamojskie Targi Turystyczne (goście z 5 państw).
W 2003 powstała Lokalna Organizacja Turystyczna Zamość - Roztocze - mając na celu kreowanie wizerunku, prezentacje na targach (prezes Damian Miechowicz, od 2022 Joanna Liberadzka-Duras). W 2008 podczas targów turystycznych w Madrycie otrzymała Gł. Nagrodę (dotąd na 33 edycje tylko 2 razy polskie). W 2019 LOT przyznała nagrodę "Roztoczana".
W roku Euro w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Sopocie pojawiło się prawie 300 billboardów reklamujących Zamość - ratusz, Brama Szczebrzeska, rodzina z dwojgiem dzieci oraz kontury Polski i Ukrainy (160 tys. zł.).


 * W 1991 biura prowadziły: "Roztocze", BORT, "Gromada", "Orbis", "Harctur" i "Juventur".