Popularny autor widoków miast, m.in. również włoskich, wydawanych na pocztówkach, współzałożyciel muzeum w Lublinie. Autor akwareli przedstawiającej ul. Ormiańską w Zamościu (barwna pocztówka, 1918) oraz Podcienie w Zamościu (1913. publ. "Tygodnik Ilustrowany" (1914 nr 29)