Odbywa się od 1977. W III-im wystąpił m.in. jeden z największych artystów sceny Gustaw Holoubek i Andrzej Szczepkowski (1980), Daniel Olbrychski (1981), Bernard Ładysz (1984), poeta Ernest Bryll (2003), chóry z Holandii i królewski z Belgii (1984). Z odczytami byli Jerzy Kowalczyk i Jan Zamoyski 1983). Wystawiano amatorskie spektakle (Wieczernik Arki Lwowskiej, Brat naszego Boga - Gimnazjum im. Jana Pawła w 2003).

* W 1977 zaprezentowały się chóry z kolegiaty i redemptorystów, chór kapłański Caecyliana Zamoscensis, zespoły młodzieżowe ks. Czernieja i ks. Golińskiego oraz dziecięcy z Kolegiaty.