Przed wybuchem wojny największym przedsiębiorcą w przewozie samochodowym towarów był powstały w I 1936 Samochodowy Przewóz Towarów Edward Adamski i s-ka zajmujący się przewozem ciężarowym Zamość - Łódź, 30 V 1936 przekształcony w Spółkę Kierowców Samochodowych E. Adamski i s-ka (H. Służewski, Wł. Gutt, Wincenty Kuraszkiewicz) na trasie Zamość - Łódź. Natomiast transport towarów Zamość - Warszawa prowadziło przedsiębiorstwo przewozowe "Eksport" Józef Cybulski i Mechel Szwarcberg, z ul. Św. Piątka 3 (Polski Fiat 2 i 3,5 t). Ok. 1930 przy ul. Kołłątaja mieściła się Spółka Ekspedycyjna (Fiselson, Bornsztejn, Szek, Rybak). W l. 30-tych największą żydowską firmę przewozową posiadała Szajndla Wajnberg (2 ciężarówki chevrolet i fiat) z przewozem na trasie Zamość - Lublin, od 1939 także koncesja Zamość - Warszawa.