Ur. w Zamościu, absolwentka zamojskiej szkoły muzycznej, do której wróciła po uzyskaniu wyższego wykształcenia muzycznego w Warszawie. Była długoletnim pedagogiem w klasie skrzypiec. Uprawiała haft artystyczny.