Ur. w Wilnie (zameldowany jako s. Marii i Edwarda Radziwiłła), w Zamościu zamieszkał przed wojną, inwalida wojenny, pracował w spółdzielni inwalidów (behapowiec), mieszkał przy ul. Partyzantów 38. Utalentowany malarz amator, dużo malował, w opinii sąsiadów dom był pełen obrazów, prawdopodobnie zabranych przez rodzinę do Łodzi. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Zamościu.