Ur. w Zabłociu, podstoli żytomierski, od 1656 przez 20 lat w wojsku. W Zamościu był od 1682 burgrabim (pisano też marszałek) i właścicielem kamienicy rynkowej (ul. Staszica 23), zm. w Zamościu. Dzięki jego pamiętnikowi poznajemy Zamość z 1690-1703 (wyd. Dwa pamiętniki..., Wrocław 1954).