Ur. w Zamościu, była absolwentką II LO (1968), ukończyła biologię na UMCS, od 2002 profesor, od 2008 prof. zwyczajny. Zajmuje się fizjologią i biochemią roślin, autorka 120 prac naukowych (2005), dwukrotna laureatka nagród ministra. Przez 6 lat kierowała największym na UMCS Instytutem Biologii (1997-2003), w 2005-2008 prorektor ds. nauki, później dziekan wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi (2008-2011) i Biologii i Biotechnologii (2011-2012).