Niezidentyfikowane obiekty latające obserwowano w Zamościu parokrotnie. Widzieć je miało wielu mieszkańców miasta. W 1965 przy końcu lata, ok. 22-giej obserwowane z ul. Królowej Jadwigi kuliste światło, przemieszczające się w kierunku zachodnim. Na pocz. IX 1978 ok. 16-tej na południowym niebie obserwowany z ogrodów działkowych przy ul. Szczebrzeskiej mieniący się trójkąt (w narożach ziel., nieb., pomarańczowy), który nagle zniknął, był filmowany przez zamościanina, a film wysłano do Poznania (nie było reakcji). 
W 18 IX 1982 między godz. 15 i 18 - wg relacji prasowych - na niebie widoczny był nieruchomy kształt zbliżony do trójkąta równobocznego. Na skierowanym w kierunku płd. wierzchołku widać było silne, metaliczne światło, na pozostałych światła słabsze, pulsujące, zmieniające barwę. 12 II 1985 między 17.30 i 20.30 na płd.-zach. skłonie nieba oglądano wolno przesuwający się niezwykle jasny i duży jak na gwiazdę punkt w kształcie spodka, świecący migotliwym płomieniem, a za nim w pewnej odległości malutki, słabo świecący punkcik. W 1990 wg "TZ" kilka osób wspominało jasny obiekt poruszający nad Zamościem dziwnym torem.
13 IV 2007 po 20-tej pulsującą srebrzysto-żółtą kulę wielkości księżyca w pełni wiszącą ok. 100 m nad ziemią obserwowano przez 5 minut z wieżowca przy ul. Hrubieszowskiej. Nocą 8 VII 2010, a potem jeszcze wielokrotnie dużą, niepulsującą kulę światła lecącą i zawisającą na wys. 100 m. nad osiedlem Zamoyskiego oglądał Sławomir S. ze znajomymi (wideo, zdjęcia), odlatywała w kier. wschodnim. 3 IV 2011 o 2 w nocy, widziano pod zachmurzonym niebem, kolejne 4 złociste kule przemieszczające się w stronę wschodniego horyzontu.