Istniało w okresie staropolskim - część przedmieścia pomiędzy Przedmieściem Lwowskim i zalewem (ob. m.in. okolice ul. Podwale, Koźmiana i Obrońców Pokoju). A aktach też jako Ulica Podstawna. Wzmiankowana w 1656. Wg lustracji 1696 - 65 posesji. Aż 75%. stanowiły lepianki (44), brak brak było domów i tylko 5 chałup, natomiast najwięcej ze wszystkich przedmieść posiadała folwarków (10). Skasowana wraz z Przedmieściem.