Jej geneza sięga ok. 1825 - wytyczona jako przecznica na Przedmieściu Lubelskim, później w zaniku, przed 1934 jako ul. Przejazd, w 1975 obecna nazwa, od 1968 na nowo urządzona (Osiedle Powiatowa).