W okresie staropolskim ulica na Przedmieściu Lubelskim, położona prostopadle  do ówczesnej ul. Lubelskiej (Janowickiej). Zaczynała się w pobliżu ob. ul. Studziennej, przecinała północny skraj Plantów i kończyła przy ob. Starostwie. Biegło od niej jeszcze w kierunku miasta kilka mniejszych ulic. W kilka lat po oblężeniu stało tam 30 domów (1651). Należała do najliczniej zabudowanych ulic podmiejskich w Zamościu. W 1696 były przy niej 73 nieruchomości, z których 75% to były chałupy (25) i lepianki (31), a tylko 3 domy,  ponadto 8 ogrodów i 4 puste grunty. Później czasami jako Ułanowa. W 1809 i 1831 uległa zniszczeniu znaczna liczba zabudowań. Wcześniejszej zapadła decyzji jej kasacie.