Pochodzi z Bełżca, ukończył tomaszowskie LO, UMCS (1981), a także podyplomowe muzealnictwo na UJ. Od 1980 pracuje w Muzeum Zamojskim, w 1990-2020 pełnił funkcję dyrektora, ob. z-cy dyrektora. Zgromadził w muzeum największą w kraju kolekcję zabytków kultury Gotów, jest organizatorem głośnych wystaw, m.in. archeologicznych w Niemczech (odznaczony medalem miasta Bevern, 2003), inicjatorem sesji i wydawnictw muzealnych. Prowadził badania archeologiczne m.in. Czermnie, jest przewodnikiem po Zamościu i Roztoczu, działacz PTTK. W 2011 oprowadzał po mieście dwu prezydentów. Autor Bełżec przez dzieje (2008). W 2015 wybrany został do Rady  ds. Muzeów przy Ministerstwie, uzyskując w głosowaniu trzeci wynik gronie muzealników (Rada liczy 21 osób). Wyróżniony odznaką Zasłużony dka Kultury Polskiej (2016).


 * Na cmentarzysku kurhanowym w Mokrem w norze susła znalazł ostrogę żelazną z VI w.