Od l. 30. był w Zamościu przy ul. Lwowskiej Urzędu Miar i Wag. W l. 40-tych inspektorem powiat. Urzędu Miar i Wag był M. Witkowski. Współcześnie w Zamościu mieści się Obwodowy Urząd Miar obejmujący 6 powiatów i podlega Okręgowemu UM w Warszawie (jeden z 9) działającemu na terenie 3 województw, rocznie wydaje 4,5 tys. legalizacji. W 2012 zatrudniał 9 osób, w tym 8 metrologów (dyr. Krzysztof Grzegorczyk).