Największa ilość dni słonecznych w mieście w sierpniu i wrześniu. W 1977-95 średnio 1554 godz. rocznie (najwięcej VII - 226,7, VIII - 213,6 i V - 207,3), najbardziej słoneczny był 1982 - 1784 godz., najmniej słoneczny 1980 - 1230. Najmniejsze zachmurzenie w 1977-95 notowano w sierpniu - 4,4 i wrześniu - 4,6, największe w październiku i grudniu - 7,0. W 1977-95 średnio w roku 39 dni z mgłą, najwięcej aż 6 w październiku, dokładnie tyle razem w od czerwca do sierpnia. W 1993-96 było 1613, 1666, 1666, 1481 dni słonecznych, z zachmurzeniem 4,8, 5,1, 4,9, 5,0. Najniższa wilgotność - 22% (13 VI 1990).

Średnie usłonecznienie i zachmurzenie w Zamościu (1977-95)

miesiąc  usłonecznienie
godz.
 pogoda
dni
(pow. 80%)
 zachmurzenie
dni
 duże zachmurzenie
dni
(pow. 80%)
 styczeń  46,7 3,1  6,6 15,1
 luty  69,5 2,4  6,8 13,8
marzec  103,3 4,7  5,8 10,7
 kwiecień  142,7 4,9  5,4  7,9
 maj  207,3 3,8  5,4  7,1
 czerwiec  194,7 5,4  4,9  5,7
 lipiec  226,7  6,1  4,8  5,2
 sierpień  213,6  8,0  4,4 3,9
  wrzesień  151,6  7,5  4,6 5,7
październik 117,7 5,4  5,4  8,8
listopad 54,9 2,4  7,0  16,1
grudzień 35,4 2,5  7,0  16,7
rok 1564,1 4,7 5,7 9,7

 Za: A. Samborski Okresy pogody sprzyjające korzystaniu z walorów turystycznych Zamościa, "Zam. Studia i Mat.", r. II, z.1, 2000

Średnie usłonecznienie i zachmurzenie w Zamościu (1980-2016)

Najbardziej  słonecznym miesiącem jest lipiec, podczas którego niebo jest bezchmurne, przeważnie bezchmurne, lub częściowo zachmurzone. Najbardziej chmurny grudzień, podczas którego niebo zachmurzone średnio lub przeważnie.

miesiąc  usłonecznienie (%)  zachmurzenie (%)
 styczeń  32 68
 luty  33 67
marzec  39 61
 kwiecień  45 55
 maj  50 50
 czerwiec  55 45
 lipiec  60 40
 sierpień  60  40
  wrzesień  52  48
październik 45 55
listopad 33 67
grudzień 30 70

 Za: Weatherspark-com