Wykładał od 1653. Wyjeżdżał do Włoch. Jako kanonik i prokurator Kapituły, zeznawał przed Trybunałem o pożarze i zniszczeniu dokumentów kolegiackich. Infułatem był od 1667, pełniąc urząd w trudnych czasach. Zapisał 2 tys. fl. na kaplicę kolegiacką. Zm. w Zamościu.