Od poł. l. 90., przew. koła była Krystyna Milanowska (od 1995 w Radzie Krajowej UP); od 2001 przew. RP Tomasz Anasiewicz (czł. Rady Krajowej). Działacze: Roman Bernard, Monika Bojarczuk (we władzach wojew.), Lidia Kołodziejczyk, Adam Majkut, Janusz Nowosad, Józef Pilipiuk, Stefan Sikora, Zdzisław Staszczuk, Jan Stefaniuk, Jan Szczepaniuk (we władzach wojew.), Alfred Szwajkowski,  Szczepan Ząbek.