Ur. w Lublinie, tam uczył się u mistrza Borowińskiego. Od 1913 w Zamościu, w zakładzie "Wacław" w Domu Centralnym, który potem przejął po ojcu Wacławie Wawrzyszaku (zm. 1923). Była to najpopularniejsza przed wojną firma fryzjerska w mieście, którą prowadził do XI 1950 (w 1941-45 na ul. Staszica 29), a zakład w tym miejscu istnieje do dzisiaj. Firma miała wówczas także filię na stacji autobusowej. W 1945 krótko starszym cechu, był czł. sekcji scenicznej Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijańskich, cz. zarządu CKS. Mieszkał przy ul. Sienkiewicza 6. Spoczywa na cmentarzu zamojskim (C)


 * Wacław Wawrzyszak prowadził też Magazyn Konfekcji męskiej, bielizny i przyborów podróżnych w domu Woynarowskich.