Ur. w Kijowie, ukończył uniwersytet w Petersburgu. Był prawnikiem cywilistą. Początkowo pracował w administracji. W Zamościu mieszkał w 1924-28 będąc sędzią okręgowym, później sędzią w Łucku, Wilnie, Lidzie. Wrócił do Zamościa po II wojnie światowej, pełniąc funkcję sędziego, adwokata, notariusza. Jego osobę określił ktoś jako fascynującą staromodną osobowość o rozległych zainteresowaniach. Potrafił zwłaszcza fascynująco opowiadać. W pierwszych nieoficjalnych mistrzostwach szachowych Zamościa zajął III m. (1926), był uczestnikiem półfinału Druż. Mistrzostw Polski (1949), zawodnikiem Klubu Szachowego i "Ogniwa", wicemistrzem Zamościa (1951). Spisywał wspomnienia, pozostawił wspomnienie o znajomości z B. Leśmianem (w książce o nim, 1966). Spoczywa na zamojskim cmentarzu (A).