Otwarta została 18 V 1939 przy stadionie, z udziałem ministra (przekazanie Armii wieży ufundowanej przez nauczycielstwo i dzieci szkół średnich i powszechnych pow. zamojskiego) jako 19-ta w Polsce (I-szą wieżę wybudowano w 1936 na Mokotowie w Warszawie). Miała 28 m wysokości (najwyższa 50 m), proj. Jerzy Koziołek z Chorzowa. Szkieletowa metalowa konstrukcja zakończona była platformą widokową z dźwigiem do którego podwieszano spadochron. Opadał z prędkością 4 m. na sekundę. Automat sterował prędkością opadania (uczucie było takie jakby rzeczywiście człowiek spadał na spadochronie). Służyła ćwiczeniom, ale i jako urządzenie rozrywkowe. W 1949 ponownie uruchomiona (50 zł za skok), oddano 1407 skoków. Czynna była do końca l. 50, później służyła kilkudziesięciu podrostkom do bezpłatnego oglądania meczów. W 1962 prasa alarmowała, że grozi wypadkiem. Jej użytkownikiem przed wojną była LOPP, po wojnie Aeroklub Robotniczy ze Świdnika. W 1964 została rozebrana (nie chciały jej LOK i TSWL).