W Zamościu znajdują się trzy cykle witrażowe o rozbudowanym programie teologiczno-artystycznym, w kościele św. Krzyża, kościele św. Michała (Witraże w kościele św. Michała) i kościele św. Jana Bożego. Najstarsze w kościele nowomiejskim powstały wg proj. ks. Jerzego Sznajdera z Oświęcimia (1965-70), w którym przedstawione zostały w 14 oknach: historia kościoła, dzieje kultu MB (zach.) oraz dzieje Odkupienia i Zbawienia (wsch.).

* W Zamościu  oprócz kościołów - kolorowe witraże miał w oknach dom Jana Zagrodzkiego u zbiegu ul. Śląskiej i Moniuszki (T. Kowalczyk).