Akwarele i rysunki Jana Pawła Lelewela związane z fortyfikacjami i pracami modernizacyjnymi powstały ok. 1820 w trakcie jego służby w twierdzy. Dla ikonografii Zamościa odkryte zostały w l. 90-tych - 6 prac w zbiorach wł. Zofii i Zbigniewa Russockich w Krakowie i dwie prace w zbiorach w Muzeum Historycznego w Petersburgu.
W Krakowie znajdują się
 - Naprawa bastionu czwartego, 1818, akwarela, 53x72 cm.
 - Wjazd do miasta przez Starą Bramę Lubelską, 1818/19, rysunek, 64x36 cm.
 - Wizja Rotundy, 1824/25, rysunek, cz. kolorowany, 65x43 cm.
 - Plac ćwiczeń, ok. 1825, akwarela, 64x38 cm
 - Wjazd do miasta przez Bramę Szczebrzeską, 1825, rysunek, 64x36 cm
 - Panorama twierdzy Zamość, 1820/21, akwarela, 64x14 cm,
Prace te zaprezentowane zostały na wystawie w Muzeum Zamojskim (1994) i po raz pierwszy w publikacji W. Przegona Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa... (Kraków 1997).
W Petersburgu (ujawnione w 1999)
 - Widok twierdzy Zamość od strony, Szczebrzeszyna, 1821, akwarela, 36x63 cm
 - Widoki różnych części twierdzy Zamość (fr.) - tablica z planem twierdzy i 31 rysunkami fortyfikacji i budowli, 1824, akwarela, 63x35 cm. Tablicę i rysunki opisał J. Kowalczyk ("ZKK" 2006, nr 1-2) a opublikowane zostały w B. Sawa Zamość 1772x1866 (2018)
Zwłaszcza ta ostatnia praca jest niezwykłym, chociaż spóźnionym o 20 lat źródłem (można było by zrekonstruować dodatkowe attyki rynkowe, studnię)