Ur. w Stryju, ukończył gimnazjum we Lwowie, naukę przerywały wypadki historyczne. wstąpił do Legionów, w szeregach 1 pułku pod d-ctwem Piłsudskiego walczył pod Laskami i Tarnowem (ranny), od 1915 w 1 pułku artylerii, w 1916 był komendantem pociągu pancernego, po kryzysie przysięgowym  w armii austriackiej, od 1924 podporucznik rez. W 1922 ukończył Wyższe Kursy Nauczycielskie w Lublinie, był kierownikiem szkółek wiejskich (Perespa, Rzeplin), w 1932-34 szkoły 7-klasowej w Tyszowcach, a w 1934-39 kierował zamojską „Mickiewiczówką”. Mieszkał po sąsiedzku (ul. Partyzantów 16).
Działał w BBWR i Związku Strzeleckim. Odznaczony Krzyżem Niepodległości. Walczył w kampanii wrześniowej, w niewoli sowieckiej, zamordowany w Katyniu (zachował się list do rodziny). 23 XI  2023 upamiętniony obeliskiem przed szkoła (ul. Partyzantów), jest także patronem mini-ronda przy ul. Sienkiewicza, Żdanowskiej i Krysińskiego.