Ur. w Zamościu, mieszkał przy ul. Zamenhofa, absolwent szkoły nr 2, Technikum Elektrycznego i Wydziału Prawa UMCS (praca dypl. Kara śmierci w prawodawstwie polskim). W 1993 został  dziennikarzem "Kroniki Zamojskiej", później "Kroniki Tygodnia" (w 5 klasie miał pół etatu), 1997-2000 także w "Tygodniku Zamojskim". W 2002-2008 został redaktorem naczelnym "Kroniki Tygodnia", która w tym czasie stała się gazetą z pełnym kolorem i wydaniem internetowym, był także red. naczelnym kwartalnika "Ceramika Budowlana". Jednocześnie dyrektor Grupy Wydawniczej "Słowo" w Białej Podlaskiej, z siedzibą w Warszawie. Wyróżniony Nagrodą Młodych (1998).
Od 2014 prezydent miasta Zamościa (wybrany w II turze, na drugą kadencję w I-szej), popierany przez PiS. Współzałożyciel i lider ruchu społecznego "Wspólny Zamość". W 2012-2014 przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. Autor kryminału rozgrywającego się w zamojskich realiach Fun Club (2010). Zajmował się promocją i organizacją koncertów ("Szopen Blues" 1992-93). Mieszka w Sitańcu.


 * Temat pracy maturalnej - Odłączniki wysokiego napięcia.