Podczas pierwszych wolnych wyborów w 1990 w Radzie Miejskiej na 36 miejsc aż 25 przypadło "Solidarności". W 7 okręgach oddano łącznie 17.737 głosów (frekwencja 43,9%). Wśród radnych było 5 z poprzedniej rady, aż 8 inżynierów, średnia wieku 43,5 roku (25-67 lat), najwięcej głosów procentowo Z. Osikiewicz-Smyk (25,7%), ilościowo Z. Ślusarczyk (817). Podczas I sesji 6 VI 1990 przewodniczącym RM został Grzegorz Szpringer (1949), a 19 VI 1990 prezydentem Marcin Zamoyski. Do sejmiku wybrany został Z. Ślusarczyk (27 gł.), J. Szczepanik (25) i J. Słupecki (23).
Pierwsza kadencja demokratycznej Rady trwała 6 VI 1990 - 23 V 1994, odbyło się 58 sesji, podczas których podjęto 456 uchwał (w sprawach finansowych 102, gospod. komunalnej 95, planowania przestrzennego 13, oświaty 4, spraw obywatelskich 2). W 1991 "na ratuszu" przyjęto 43 tys. obywateli i wydano 21.115 decyzji. W czasie I kadencji doszło do bezprawnego pozbawienia mandatów 9 radnych (przez 9 m-cy), spektakularnej głodówki radnej (XI 1991).
6 IV 1992 RM odwołała ZM z prezydentem Zamoyskim (19 za, 14 przeciw, 2 wstrzymujących). 14 VI 1992 w referendum za odwołaniem rady było 97% mieszkańców (5749), jednak przy niewystarczającej frekwencji  (14,22%).


 * G. Szpringer (1991) – Podział w Radzie nastąpił zaraz po wyborze prezydenta Zamościa, Marcina zamoyskiego. Obóz solidarnościowy popierał swojego kandydata Tadeusza Kowalskiego i przegrał wybory, ale pozostała "rysa”, która po pewnym czasie podzieliła całą Radę. Radni winni się wznieść ponad swoje przynależności polityczne i kierować się tylko dobrem miasta, a tak nie jest. Konfilikt jest wyraźny. Do którego obozu przypisuje się Szpringer, nie powiedział, ale można wnioskować – Współpraca z prezydentem jest trudna. Konflikt, przepychanki, w konsekwencji zniechęcenie radnych pracą, rezygnacja z mandatów (motywacje grzecznościowe). Rada z rozbudzonymi ambicjami wchodzi w kompetencje wykonawcze, miesza się do polityki kadrowej prezydenta, radni starają się o różne funkcje. Na tzw  sesji nocnej nie udało się odwołać prezydenta. Rozpoczęła się gra. Na wniosek o odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego – z 33 radnych za Szpringerem 23, Siemaszkiewiczem 25, Liberadzką 29, Słupeckim 29. W ripoście na wniosek 11 radnych o odwołanie sekretarza Opalińskiego (kwalifikacje, dyscyplina), z 33 radnych 17 za odwołaniem, 16 nie i odwołano, (50%+1, brak 0,5 głosu).
M. Zamoyski – zgłaszałem 12 kandydatów na z-ców. Ile będę musiał na sekretarza. Może już takiego kandydata mają? Zapraszam przewodniczącego na obrady zarządu, odmawia. Radnych wielu też z błahostek robią afery. Ludzie, którym zaufali wyborcy nie potrafią kierować się dobrem miasta, a chcą załapać się na różne stanowiska.
 * W 1992 wniosek o odwołanie prezydenta Marcina Zamoyskiego wraz z zarządem podpisali radni: Czesław Bętkowski, Jacek Feduszka, Tomasz Konstantynowicz, Tadeusz Kowalski, Adam Kułaj, Jacek Kułaj, Piotr Kurzępa, Zofia Osikowicz-Smyk, Jerzy Słupecki, Józef Szczepanik, Grzegorz Szpringier, Andrzej Siemaszkiewicz, Henryk Smalej, Andrzej Szymański, Zbigniew Ślusarczyk - lista "Solidarność", Kazimierz Wysocki, Danuta Pol - lista Społeczny Blok Wyborczy, Tadeusz Monachowski - lista SD i NOT, Czesław Galiński - lista PSL. W tajnym głosowaniu odwołanie nastąpiło 19 głosami.
* W 1990-94 diety radnych kosztowały 685 mln st.zł, podróże 66 mln, paluszki, woda, art. papiernicze, kwiaty, kasety magnet., itp. 22 mln.