Pochodziła z ziemi kruszwickiej, walczyła w oddziale Marcina Borelowskiego "Lelewela", jako"Wanda", mając 16 lat. Krążyła bryczką między oddziałem i władzami cywilnymi, wożąc broń, rozkazy, raporty, pieniądze. Po bitwie pod Batorzem, kurierką w oddziale Mareckiego, po jego śmierci aresztowana i odesłana do Zamościa, gdzie odsiadywała 1,5 roku bez światła jako niebezpieczna polska buntowniczka. Zamężna Kwiatkowska.