Był czł. zakonu kanoników regularnych, opat czerwiński, przyjaciel i doradca Jana III Sobieskiego, później zaufany stronnik Augusta II Mocnego, dla którego ukradł koronę królewską ze skarbca wawelskiego. W 1699 został biskupem chełmskim, z urzędu kanclerzem Akademii Zamojskiej, został w niej doktorem. Rozpocął budowę rezydencji biskupiej w Skierbieszowie. Pochowany został w podziemiach zamojskiego kościoła p.w. Zwiastowania NMP, we wspaniałym sarkofagu z  czerwonego marmuru.

  * W 1817 z marmurowego sarkofagu wyjęto drewnianą trumnę ze szczątkami bpa Wyżyckiego i zamurowano w innym miejscu. Wkrótce jednak po oczyszczeniu podziemi skasowanego kościoła franciszkanów, z innymi jego kości pochowane zostały na zamojskim cmentarzu parafialnym.