Po 1918 największym wydawcą w Zamościu była "Księgarnia Polska" Pomarańskich, w której wyszło ok. 180 pozycji.  Przed wojną książki wydawało też Koło Miłośników Książki - 19 książek. Pozostałe książki z Zamościem jako miejscem wydania, które wyszły przed wojną to efekt pojedynczych inicjatyw wydawniczych. W latach 40-tych z inicjatywy Z. Klukowskiego wyszła seria materiałów do dziejów okupacji na Zamojszczyźnie. W czasach PRL w Zamościu działalność wydawniczą prowadziło tylko Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Innych wydawnictw prawie nie inicjowano w PRL, do wyjątków należą publikacje Biura Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Regionalnej Pracowni Krajoznawczej.
Od 1993 przy ul. Kościuszki mieściło się wydawnictwo "Pogranicze". Współcześnie w Zamościu działalność wydawniczą, pomijając okolicznościowe programy i broszury, prowadzą m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (m.in. seria "Monografie i opracowania" - w 2013 tom nr 23), Muzeum Zamojskie, Archiwum Państwowe, Towarzystwo Kulturalne "Renesans", Biuro promocji "Atut", Zdzisław Kazimierczuk, "JN Profil" Józefa Niedźwiedzia (od 1997), "Fotpress" Jerzego Cabaja (od 2009). W 1995 Oficyna Wydawnictw Angielskich "Solaris" (ul. Łanowa 30) wydała Marek Główczyński czyli opowieści schiziowego belfra zwanego Anglikiem.
W 2010 powstało Wydawnictwo "Bombajka" (ul. Lwowska 5) J. Sieka i A. Ziomka, obydwaj informatycy z WSHE, wydają m.in. cykl "Bajkowa Polska".