Ur. w Wisznicach, ukończył wychowanie muzyczne w Studium Nauczycielskim. Od 1967 prowadził zespół muzyczny PSS. Był nauczycielem w muzyki w I LO (1971-81), także zastępcą dyrektora, od 1985 z-cą dyrektora szkoły muzycznej. Sukcesy od 1970 odnosił pod jego kierunkiem chór i zespół muzyczny I LO, był wychowawcą olimpijczyka z muzyki.