Ur. w Szczebrzeszynie, ukończył tam Liceum Pedagogiczne, ukończył pedagogikę na UMCS. Był krótko nauczycielem, kierownikiem GOK w Szczebrzeszynie, dyr. PDK w Krasnymstawie, w 1974-78 pracował w Zakładzie Energetycznym (kier. administracyjno-gospodarczy), potem w WRZZ, a następnie od 1980 przez 15 lat był dyrektorem MDK w Zamościu. Dziennikarstwem zajmuje się od czasów szkolnych, współpracował z "Kurierem Lubelskim" i  "Sztandarem Ludu" i w poł. l. 70. prowadził radiowęzeł. W 1980 rozpoczął współpracę z Radiem Lublin, od 1990 korespondent z regionu zamojskiego, od 1995 jako etatowy dziennikarz i kier. Oddziału zamojskiego, przekształconego w 1996 w redakcję terenową. W radiu zatrudniony do 2008.
Był popularną w Zamościu jednoosobową instytucją, od poł. l. 80. jego głos rozlegał się codziennie wczesnym rankiem w setkach zamojskich domów. Urodzony radiowiec, który o Zamościu i terenie widział wszystko, gawędziarz, "Zachar", "Maniek". Współpracował też z TV Lublin, z gazetą "Nasze miasto", ostatnio z "Gazetą Miasta". Był wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Lwowa. Spoczął na cmentarzu parafialnym.


 * Człowiek orkiestra: jak trzeba, sam zmontuje estradę, podłączy mikrofony i poprowadzi koncert (za "Tygodnikiem Zamojskim").