Ur. w Zamościu, syn Aleksego. Wraz z żoną Heleną odznaczony w 1992 medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" za uratowanie żydowskiego chłopca Mosze Franka.

 * Kiedy Niemcy pędzili Żydów z Tomaszowa do Izbicy obok kamienicy Zacharowów zrobił się nagle taki kurz. Mikołaj wciągnął jednego do zakładu, posadził na krzesle, perhydrolem rozjaśnił mu trochę włosy, ukrywał kilka tygodni, a potem przekazał do Grabowca. Ten Żyd przeżył wojnę, jest architektem w Te-Awiwie, nazywa się Mosze Frank (J. Zacharow).